Gubányi Károly Általános Iskola

Nyári ügyelet

nyári ügyelet
Tisztelt Szülők!
Az Operatív Törzs és a Monori Tankerületi Központ utasításait követve fel kell mérnünk, hogy intézményünkben hány tanuló igényel felügyeletet.

A felügyelet 5 fős csoportokban pedagógiai asszisztens felügyeletével lesz megszervezve.
Kérem jelezzen vissza, ha igényli gyermeke számára a felügyeletet, illetve ehhez kapcsolódóan az étkezést a következő időszakok valamelyikén:

  1. június 2-5
  2. június 8-12
  3. június 15-19
  4. június 22-26
  5. augusztus 24-28

Amennyiben élni kíván a lehetőséggel, kérem jelezze az osztályfőnöknél május 25-én reggel 10 óráig.

Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.
adattvédelem1
Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Gubányi Károly Általános Iskola

2721 Pilis Kossuth Lajos út 30.

Az adatkezelés jogi háttere

(tovább…)

Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez

Az elmúlt három hétben sikeresen átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre, ennek során a tanárok és a tanulótársak sokszor online kapcsolatba kerülnek egymással, hang- és videóközvetítés zajlik közöttük. Előfordulhat, hogy a tanár azt kéri, a tanuló készítsen magáról felvételt, ami alapján meggyőződhet, hogy tényleg megtanulta-e a tananyagot, valóban elvégezte a kijelölt feladatot, vagy így ellenőrzi az önálló feladatmegoldást.

Mind a tanárokról, mind pedig a tanulókról készült felvétel személyes adat.  A személyes adatok kezelése (így a felvétel készítés, továbbítás, megosztás, rögzítés stb.) az Európai Unióban is, így hazánkban is jogszabályokon alapul. A személyes adatok védelméhez fűződő jog mindenkit megillet.
adatvédelem

Mik azok a személyes adatok?

Név, lakcím, születési idő, telefonszám, egészségügyi állapotra vonatkozó adat, a mobiltelefonok IMEI száma, a számítógép IP címe, a tanulóról készült fénykép, videofelvétel, a különböző oldalakon használt jelszavak, a bankkártya PIN kódja, GPS koordináták (amiből lehet következtetni, hogy rendszerint ki és mikor indul el otthonról, hová jár iskolába, mikor és merre megy iskola után) stb.

Személyes adat minden, ami közvetve vagy közvetlenül valamilyen információt közvetít, a személyiségről, a szokásokról, a magánéletről.

Ki az adatkezelő?

Az iskolai tanulmányai során a tanuló személyes adatainak adatkezelője az oktatási intézmény, ahol az adatok kezelése történik. Azonban bárki adatkezelővé válhat, ha mások személyes adatait rögzíti, tárolja, továbbítja, megosztja, nyilvánosságra hozza. Tudni kell, hogy mindig az adatkezelő felel a nála lévő személyes adatok jogszerű kezeléséért.

Hogyan élhetnek vissza a személyes adatokkal?

(tovább…)

Tavaszi szünet

Kedves Szülők!
A tanév rendje szerint 2020.04.09-2020.04.15-ig tavaszi szünet lesz intézményünkben. Ebben az időszakban gyermekfelügyeletet nem áll módunkban biztosítani. A szünet utáni első nap 2020.04.16. csütörtök. A továbbiakban a fenntartónk utasítására, csak akkor áll módunkban gyermekfelügyeletet biztosítani, ha a szülő hivatalos igazolást hoz a munkáltatójától, arról, hogy munkavégzése nélkülözhetetlen a munkáltató szempontjából.
Pilis, 2020. március 31.
tavasziszün

Beiratkozás 2020 /2021. tanév!

Kedves Szülők!
A hagyományos fórum online formában meg lesz tartva április 2-án. Természetesen lehetőséget adunk a pedagógusválasztásra, illetve egy videó segítségével megmutatjuk, hogyan lehet a kréta rendszerben beiratkozni. Ehhez viszont szükségünk van online elérhetőségre. Ha még nem tette meg csatlakozzon a facebook csoportunkhoz: Gubányis leszek 2020 vagy küldje el e-mail címét a titkarsag@gubanyi.hu címre, hogy mindenkinek meg tudjuk adjuk a lehetőséget a választásra.
KRÉTA Tudásbázis -> E-ügyintézés

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760533

Ezen belül a kérelmezői oldalon elérhető a BÁI (Beiratkozás általános iskolába) ügyhöz tartozó felület:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106


iskolai_beiratkozas

1 3 4 5 6 7 85Copyright © Gubányi Károly Általános Iskola
error: Content is protected !!