Gubányi Károly Általános Iskola

VEKOP-7.3.3 kódszámú „Digitális környezet a köznevelésben” pályázat

VEKOP projektzáró rendezvény

Projekt összefoglaló
a VEKOP-7.3.3 kódszámú „Digitális környezet a köznevelésben” pályázati felhíváshoz kapcsolódóan

Projekt címe:
4M – Motiváció, Modernizáció és Módszertani Menőség a Monori Tankerület intézményeiben

Projektazonosító:
VEKOP-7.3.3-17-2017-00001

Pályázó neve:
Monori Tankerületi Központ

A projekt megvalósításának célja, olyan digitális eszközökkel támogatott módszertanok adaptálása, amelyek hozzájárulnak a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerőpiacon/felsőoktatásban/egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre. A megvalósítandó projekt hozzájárul továbbá a Magyarországon tapasztalható digitális leszakadás megállításához és a digitális oktatás színvonalának minőségi javításához a Monori Tankerület, mint intézményfenntartó 4 köznevelési intézményében.
Projekt megvalósítás: 2018.09.01. – 2021.11.31.
A projekt összköltsége: 110 mFt

A projekt szakmai megvalósításában a Gubányi Károly Általános Iskola (Pilis), a Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Gyömrő) a József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium (Monor) és a Nemzetőr Általános Iskola (Monor) vesz részt. A 4 intézményből összesen 30 pedagógus kolléga fogja a módszertani csomagok kipróbálását és adaptálását végezni. Az intézményekben szakmai koordinátorok fogják össze az intézményi szakmai fejlesztést, továbbá digitális módszertani asszisztensek biztosítják majd a pedagógusok közvetlen módszertani mentorálását. A választott módszertani csomagok illeszkednek az intézmények eddigi pedagógiai gyakorlatához, a pedagógusok egy része már a kapcsolódó módszertani továbbképzést is teljesítette.
Az intézményekben a szakmai feladatok megvalósítására digitális módszertani munkacsoportok alakulnak. Az intézményi munkacsoportok tagjai a módszertani csomagokat kipróbáló bevont pedagógusok, a digitális módszertani asszisztens, a szakmai koordinátor és a rendszergazda. Az intézményi szakmai koordinátor a vezetője a kialakított fejlesztőcsoportnak. A fejlesztőcsoport a tanévhez igazodóan elkészített munkaterv alapján dolgozik a projektben. A feladatok megvalósítása a projektmenedzsment és a szakmai vezető által meghatározott ütemezéshez igazodóan, a rendelkezésre álló pénzügyi források felhasználásával történik.
A matematikai/szövegértési kompetencia fejlesztéséhez, a természettudományos megismeréshez, a problémamegoldó gondolkodás támogatásához, illetve a kreativitás fejlesztéséhez kapcsolódó intézményenként bevezetésre kerülő módszertani csomagok az alábbiak lesznek:
Gubányi Károly Általános Iskola
Kreativitás fejlesztése felső tagozaton az Abacusan – ArTeC Keltsd életre!® eszközcsomag alkalmazásával
Sakkpalota képességfejlesztő oktatási program a problémamegoldó és a stratégiai gondolkodás fejlesztéséhez…
Szövegértés fejlesztése alsó/felső tagozaton az Abacusan – ArTeC Keltsd életre!® eszközcsomag alkalmazásával
Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Ami
GEOMATECH – Matematika alsó/felső tagozatosok számára
LEGO eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek a matematika oktatásában – alsó tagozat
Problémamegoldás LEGO robottal
Sakkpalota képességfejlesztő oktatási program a problémamegoldó és a stratégiai gondolkodás fejlesztéséhez…
József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium
GEOMATECH – Interaktív, digitális természettudományi feladat- és tananyagrendszer középiskolások számára
GEOMATECH – Matematika középiskolások számára
Kinematika tanítása interaktív eszközökkel
Nemzetőr Általános Iskola
GEOMATECH – Matematika alsó/felső tagozatosok számára
Problémamegoldás LEGO robottal
Sakkpalota képességfejlesztő oktatási program a problémamegoldó és a stratégiai gondolkodás fejlesztéséhez…

A projekt szakmai megvalósításában résztvevő pedagógusok továbbképzéseken vesznek részt, szakmai háttértámogatást kapnak. A pedagógusok a választott csomaghoz kapcsolódó intézményi digitális tartalmakat fejlesztenek. A projekt során megvalósulnak az implementációt támogató események, kialakulnak online tanári közösségek, továbbá szorosabbá válik az intézmények közötti tapasztalatcsere. A projekt során együttműködünk a kapcsolódó kiemelt projekt projektgazdáival, a pedagógusok szakmai beszámolót készítenek a fejlesztési terv megvalósulásáról a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ számára.
Copyright © Gubányi Károly Általános Iskola
error: Content is protected !!