Gubányi Károly Általános Iskola

Tanáraink

Babicz Edina általános iskolai tanító természetismeret speciális kollégiummal
Babicz Mária történelem szakos általános iskolai tanár
Bajnóczi Ildikó pedagógia szakos nevelő
Bánné Eszes Katalin általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen
Baráth Bálint földrajz szakos tanár, tanító technika szakkollégiumi képzéssel
Baráthné Hidvégi Ágnes általános iskolai tanító művelődésszervező szakkollégiumi képzéssel
Bencze Zoltánné okleveles gyógypedagógus, pedagógia szakos nevelőtanár
Biró Tünde (mesterpedagógus) rajz szakos tanár, tanító, mozgókép- és médiakultúra pedagógus, oktatási informatikus
Bobák Melinda igazgatóhelyettes, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
Branstetter-Válóczi Zsuzsanna okleveles magyartanár, okleveles pedagógiatanár, drámapedagógia szakpedagógus, jelenleg GYES-en
Csányiné Babicz Annamária igazgatóhelyettes, kémia szakos tanár, számítástechnika szakos tanár
Csillóné Gál Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár
Csordásné Nagy Tímea Noémi általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen
Csóti-Szvitek Anita testnevelő, rekreációszervező és egészségfejlesztő
Farkasné Fiel Hedvig Erzsébet általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen, általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel
Fehér Zsuzsanna okleveles informatikus könyvtáros
Feketéné Simon Mária általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel
Fenesi Ferencné általános iskolai tanító, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, oligofrénpedagógia szakos tanár
Gajdos Tünde általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen
Gálné Kardulecz Nikoletta általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
Halgas Tamara általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen
Hanákné Reis Marianna földrajz szakos tanár, általános iskolai tanító
Hibján Ágnes általános iskolai tanító informatika műveltségi területen, általános iskolai tanító matematika műveltségi területen
Hornyik Erika Mariann általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen, fejlesztőpedagógus
Illanicz Márta általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom speciális kollégiummal
Ittzés Szilvia Katalin angol szakos nyelvtanár, német szakos nyelvtanár
Jansik Ildikó angol nyelv és irodalom szakos tanár, gyógypedagógus-szurdópedagógia
Járai Beatrix (mesterpedagógus) igazgató, matematika-testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelő tanár
Juhászné Szente Erika általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen
Kardulecz Mihályné általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel
Kasa Tibor matematika-fizika-számítástechnika szakos tanár
Kertesiné Bátai Erika magyar nyelv és irodalom – matematika – kémia szakos tanár
Kovács Péter testnevelés szakos tanár
Kökény Mihályné általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
Kriskó Dóra általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
Kröpfl Zsuzsa Nóra általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom szakkollégiumi képzéssel
Kurucz Andrea általános iskolai tanító
Kurucz László általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel, drámapedagógus
Lencsés Andrea Noémi angol szakos tanár, rajz- és vizuáliskultúra-tanár
Nagy-Török Éva Katalin magyar nyelv és irodalom – biológia szakos tanár, jelenleg GYES-en
Némethné Kovács Sarolta Erzsébet általános iskolai tanító könyvtár speciális kollégiummal
Ocztos Gabriella általános iskolai tanító informatika műveltségi területen, általános iskolai tanító matematika műveltségi területen
Osztós Györgyi angol szakos tanár, általános iskolai tanító
Petőfalvi Beáta Katalin igazgatóhelyettes, általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom speciális kollégiummal, általános iskolai tanító matematika műveltségi területen, fejlesztőpedagógus
Petró Zsuzsanna okleveles design- és vizuálisművészet-tanár, okleveles kerámiatervező művész, jelenleg GYES-en
Puskás László Péter technika szakos tanár, erkölcstan
Rabi Anita általános iskolai tanító informatika műveltségi területen
Rácz Judit Klára történelem szakos bölcsész és tanár, pedagógia szakos nevelő, ifjúságsegítő, jelenleg GYES-en
Rihász Judit Erika biológia szakos tanár, általános iskolai tanító
Sándorné Szamos Zsuzsanna okleveles mérnöktanár,  gadzasági, pénzügyi ismeretek, erkölcstan
Szalisznyóné Hegedűs Viktória általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom speciális kollégiummal
Szamosfalvi Attila András pedagógia szakos nevelőtanár médiapedagógia specializáció
Szebelédi-Kurucz Anita gyógypedagógus logopédia szakirányon, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár és terapeuta, pszichopedagógia szakos tanár
Takács László általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen, általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területen
Tomka Márta gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
Török Melinda Tünde angol nyelv és irodalom – magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanár
Várfalvi Tímea Erika általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
Weisz-Ocztos Anita általános iskolai tanító informatika műveltségi területenCopyright © Gubányi Károly Általános Iskola
error: Content is protected !!