Gubányi Károly Általános Iskola

Epres alapítvány

Gubányi Károly Általános Iskola
2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.
2. sz. Alapítvány

Az Alapítvány neve: „Epres Alapítvány” a Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi utcai telephelyének Alapítványa
Az Alapítvány székhelye: 2721 Pilis, Széchenyi u. 28

Az  Alapítvány céljai:

  • az oktatás tárgyi feltételeinek javítása,
  • informatikai eszközök fejlesztése, bővítése, korszerűsítése,
  • kiváló tanulmányi eredményt elért tanulók elismerése, támogatása,
  • tanórán kívüli foglalkozások, tehetséggondozó szakkörök szervezése, támogatása,
  • az idegen nyelv tanulásának elősegítése,
  • az iskolai szabadidős programok támogatása, hozzájárulás osztálykirándulások, táborok, szabadidős rendezvények költségeihez,
  • tanulmányi, sport-és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása, díjazása, szervezési költségek átvállalása,
  • nehéz körülmények között élő – jól tanuló – diákok segítése.

A kuratórium tagjainak neve:

 Kertesi Gáborné
 Ketesiné Bátai Erika
 Csányiné Babicz Annamária
Erényiné Makra Tímea
Dálnoki Sanda

 

Kérjük jövedelemadójának 1%-ával segítse az iskola alapítványának munkáját.
Az Epres alapítvány adószáma: 18685183-1-13
Számlaszáma: 11742238-20005045
Copyright © Gubányi Károly Általános Iskola
error: Content is protected !!