Gubányi Károly Általános Iskola

Évzáró

Iskolánk tanévzáró ünnepségei telephelyeinken a következőképpen kerülnek megrendezésre:

Széchenyi utcai telephely: Péntek – június 18. – 17 óra

Kossuth telephely (alsó – felső tagozat): Péntek – június 18. – 18 óra.

A tanévzáró ünnepségeket az iskolai telephelyek udvarán rendezzük meg, ahol a szülőknek, hozzátartozóknak maszk használata kötelező.

A bizonyítványok kiosztása helyben, az osztályfőnök tájékoztatása alapján történik. Az épületekbe csak a gyerekek léphetnek be.

Kellemes nyarat, jó pihenést egészségben gazdag VAKÁCIÓT KÍVÁNUNK!

Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. április 19-től az alsó tagozaton (1-4. osztály) jelenléti oktatás lép a digitális munkarend helyébe.

A felső tagozatos diákok továbbra is tantermen kívüli digitális oktatásban maradnak, számukra előreláthatólag 2021. május 10-én kezdődik a jelenléti oktatás.

A jelenléti oktatásnál érvényben maradnak az idei tanévben meghozott járványügyi helyzettel kapcsolatos intézkedések:

 • az iskolát kizárólag tüneteket nem mutató tanuló, pedagógus és alkalmazott látogathatja,
 • amennyiben a család fertőzöttséggel érintett, felénk jelezze ezt,
 • épületbe belépéskor lázat mérünk,
 • folyamatosan fertőtlenítjük a kezünket,
 • maszkot használunk.

Az iskola fertőtlenítése megtörtént és továbbra is fokozottan figyelünk a napközbeni folyamatos fertőtlenítésre.

 

Új intézkedéseink 2021. április 19-től:

 

Délután csak ügyeletet tudunk biztosítani azok számára, akik semmilyen módon nem tudják megoldani gyermekük otthoni felügyeletét, mivel itt is törekszünk arra, hogy kis létszámú csoportokat alakítsunk ki. Ezért kérjük Önöket, hogy amennyiben megoldható, csak a délelőtti tanórákon vegyenek részt a tanulók.

Felmerülő kérdéseire az osztályfőnökök szívesen adnak tájékoztatást.

Jó egészséget kívánunk!

Iskolavezetés

Adód 1%-val támogasd Széchenyi utcai telephelyünket! Köszönjük!

Epres Alapítvány 1

Beiratkozás

iskolai_beiratkozas

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.
A súlyos járványhelyzetre való tekintettel, tisztelettel kérjük, hogy a szülők/törvényes képviselők elsődlegesen online módon bonyolítsák le a beiratkozást a KRÉTA-rendszer e-Ügyintézési felületén. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.
Mielőtt lebonyolítaná a beiratkozást, kérjük, ellenőrizze az iskola körzethatárát.
Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap . Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.
Az online beiratkozáshoz részletes segédletet talál az alábbi linken:
 https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106
Felhívjuk figyelmét, hogy online jelentkezésnél szükséges a gyermek lakcímkártyájának feltöltése is a felületre, így kérem azon az eszközön, amiről a beiratkozást végzi, legyen fotó a lakcímkártyáról, amelyen jól látszódnak az adatok. A lakcímkártya feltöltése nélkül nem enged a rendszer tovább.
Az online beiratkozáskor kérjük, figyeljen a következőkre:
A szülői/törvényes képviselői elérhetőség pontos megadására (e-mail cím és telefon)
Kérjük – a későbbi ügyintézés megkönnyítése végett – nyilatkozzon arról, hogy elsős gyermekének igényel-e napközit, étkezést.
Arról is nyilatkoznia kell, hogy gyermeke számára hit-és erkölcstan, vagy etika oktatást választja. Kérjük, jelezze azt is, hogy milyen felekezetű hittanra szeretné gyermekét beíratni (evangélikus, református, római katolikus és HIT hitoktatásra van lehetőség.)
Kérjük, jelezze felénk, ha gyermeke rendelkezik sajátos nevelési igény (SNI) vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTM) szakértői határozattal. Ezt lehetőség szerint az egyéb dokumentumokhoz töltse fel. Ha nincs lehetősége a feltöltésre, kérem a 0629498123-as telefonszámon kérjen időpontot bármelyik munkanap 8-12 óra között és időpontot biztosítunk a bemutatásra.
Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi a 0629498123-as telefonszámon, vagy a titkarsag@gubanyi.hu email címen az adott intézmény részére visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a „BÁI” felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, (ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat)  és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.
Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.
Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor (kivéve a lakcímkártya).
Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.
Kérjük Önöket, hogy csak nagyon indokolt esetben (amennyiben a szülőnek nem áll módjában az online beíratást lebonyolítani) válasszák a személyes beiratkozást, melyre 2021. április 15-én és 16-án kerül sor, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.
Ez a következőképpen alakul iskolánkban:
A személyes beiratkozást egy előzetesen egyeztetett időpontban lehet megtenni.
Időpontot 2021. április 10 – 14. között munkanapokon 8.00-tól 13.00-ig lehet foglalni telefonon, a 06 29 498123 telefonszámon.
Illetve online https://fb.com/book/107721561428526/ felületen.
Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni. A beiratkozáson 1 fő szülő/törvényes képviselő jelenhet meg, akitől kötelezően kérjük a maszk viselését! A bejáratnál kötelező kézfertőtlenítés és lázmérés történik.
A beiratkozáshoz a Kossuth utcai telephely hátsó (piac felőli) fa kapuján, az iskola udvarára kell bejönni. A beiratkozás a fedett teraszon történik.
Tájékoztatjuk, hogy beiratkozáskor előfordulhat hosszabb várakozási idő. Emiatt kérjük a biztonságos távolságtartás betartását az udvaron.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat kérjük, hozza magával:
 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító vagy születési anyakönyvi kivonat
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), mely lehet állandó bejelentett lakcím vagy tartózkodási hely
 • Amennyiben rendelkezésre áll az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet: óvodai szakvélemény / nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény / sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • Szülő/gondviselő azonosító okmányai
 • Szülő/gondviselő működő e-mail címe
Beiratkozáskor nyilatkozni szükséges gyermekük hit- és erkölcstan / etika oktatásban történő részvételéről
Amennyiben segítségre lenne szüksége az online beiratkozásban, illetve további felmerülő kérdéseire szívesen adunk választ munkanapokon 8.00-13.00 között a 06 29 498123 telefonszámon. A gubanyisleszek2021@gmail.com e-mail címen, vagy a Gubányis leszek 2021 (https://www.facebook.com/groups/862196934585197) zárt facebook csoportban hétvégén is feltehetik kérdéseiket, igyekszünk 1 órán belül válaszolni.
A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el tájékoztatásukat Önnek.
A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika oktatást választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan tanításának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.
Természetesen iskolánk fenntartója, a Monori Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a jozsef.villand@kk.gov.hu e-mail címen, illetve a 29/795-218-as telefonszámon a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjére vonatkozó kérdések esetén.
Pilis, 2021. április 09.

Búcsúzunk

c0f1d23dbae1f16a2610044128690a96
Mindig ott van a miért.

Ez a legfájdalmasabb kérdés, amit az ember fel tud tenni magának.

Ahogy nincs minden mondat után írásjel, úgy nincs minden kérdésre válasz sem. Vagy ha meg is kapjuk, nem biztos, hogy úgy, és akkor, ahogy várjuk.

 Elveszítettük egy munkatársunkat, Ocztos Károlyt, iskolánk karbantartóját.

 1. novembere óta dolgozott nálunk. Ebben a több mint 3 évben bizton számíthattunk rá mindenben.

Ő volt az a halkszavú, csendes ember, akit az évszakok már korán az iskola udvarán találtak. Hol levélsepregetés, hol hóeltakarítás közben ébredt rá a reggel.

Ő volt az, akinek nem kellett szólni tavasszal és nyáron sem, ha az iskolai kertben szomjaztak a virágok. Lehetett bármilyen iskolaszünet, karantén vagy vakáció, két gondos kéz akkor is ügyelt rájuk.

Ő volt az, aki legjobb tudása szerint, két keze munkájával tette meg azt, amit rábíztak. Gondoskodott környezetünk rendjéről, iskolánk környékének és belső állagának megőrzésről.

Ő volt az, aki láthatatlanul a háttérben végezte hétköznapi teendőit az itt tanuló gyerekekért és az iskolában dolgozókért.

Teherbírása, odafigyelése, tisztelete és alázata a rábízott feladatok iránt most pótolhatatlannak tűnik.

Számíthattunk rá.

Számíthattunk, és ez most megszűnt.

Köszönettel és hálával a szívünkben búcsúzunk tőle!

Nyugodjon békében!

1 2 3 85Copyright © Gubányi Károly Általános Iskola
error: Content is protected !!