Tisztelt Szülők!

A kialakult járványügyi helyzetben – gyermekeink és az Önök biztonsága érdekében – az intézménybe való belépés kizárólag az intézményvezető engedélyével és előzetes telefonos időpontegyeztetést követően lehetséges.
Mindannyiunk egészsége érdekében köszönjük megértésüket!
Intézményvezetés

Ingyenes tanszercsomag átvétele (Szabadság tér)

tanszercsomag

Tisztelt Szülő / Tisztelt Gondviselő!

Tájékoztatjuk, hogy az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú, „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című projekt keretében a 2020/21-es tanévben tanszercsomagok kiosztására kerül sor.

A projekt által érintett intézmény képviselőjeként tájékoztatom, hogy a projektben foglalt feltételeket alapul véve az Ön gyermeke(i) számára is kiosztásra kerül az ingyenes tanszercsomag.

Tájékoztatjuk, hogy a tanszercsomag átvételéhez

• a gyermek TAJ száma
• OM (oktatási) azonosítószáma
• a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását igazoló dokumentum szükséges.

Az átvételkor ezen igazoló iratokat kérjük, hozza magával!

A tanszercsomagok az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt adatok megadását követően, a kedvezményezett gyermek képviseletében a szülő által történő aláírást követően vehetőek át.

Tájékoztatjuk, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megadott személyes adatokat a Klebelsberg Központ kizárólag az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú Európai Uniós projekt megvalósításával összefüggő feladatainak végrehajtása céljából kezeli, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, rendelkezéseinek megfelelően, a projekt zárását követő fenntartási időszak végéig.

A tanszercsomagot 2020. augusztus hó 27. napján 9-12 óra között veheti át a Szabadság téri telephelyen.

Sikeres tanévet kívánunk! Kérdéseivel kérjük, forduljon intézményünkhöz!

Iskola-előkészítő

Tisztelt Szülő!

Étesítem, hogy 2020. augusztus 26. és 27-én (szerda, csütörtöki napon) 9-1145 óráig iskola-előkészítőt tartunk,

melyre gyermekét szeretettel várjuk.

Helyszínek:

Szabadság tér 1.

Széchenyi utca 28.

Kérjük, hogy enni és innivalót csomagolni szíveskedjenek.

Pilis, 2020. augusztus 6.

Vezetőség

286807afcd2a43889c68eb5bba04d6f1

Javítóvizsga

TÁJÉKOZTATÓ :

A javítóvizsgára való felkészítés időpontja:

  1. augusztus 24. /hétfő/ 10 óra

Helye: Gubányi Károly Általános Iskola

Pilis, Kossuth Lajos út 30.

 

 Javítóvizsga időpontja:

  1. augusztus 25-27. 9 óra

Helye: Gubányi Károly Általános Iskola

Pilis, Kossuth Lajos u. 30.

 

Kérjük, hogy a tantárgynak (tantárgyaknak) megfelelő felszerelést hozzák magukkal minden nap!

 Vezetőség

 

unnamed