Gubányi Károly Általános Iskola

Tájékoztató iskolakezdési támogatásról

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy évente egy alkalommal, a
tanévkezdéssel járó többletkiadások enyhítése érdekében a pilisi
lakóhellyel vagy életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkező szülő
(törvényes képviselő) 2021.július 01. és 2021. szeptember 30. között
iskolakezdési támogatást igényelhet.
Az önkormányzat támogatásban részesíti azt a legalább 24 hónapja pilisi
életvitelszerű bejelentett lakóhelyű vagy életvitelszerű bejelentett
tartózkodási helyű általános iskolai és középiskolai tanulmányokat folyató
gyermeket (kivéve a magántanulókat), akinek a családban az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg a 142.500.-Ft-ot. A támogatás
mértéke:10.000.-Ft/gyermek.
A kérelemhez csatolandó dokumentumok: jövedelemigazolás (kérelem
benyújtása előtti hónap nettó jövedelemről), középiskolai nappali rend
szerint tanulmányokat folytató és általános iskolai tanulmányokat
folytató, de nem pilisi oktatási intézményben járó tanulók esetében
tanulói jogviszonyigazolás.
A kérelem a Pilisi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján nyújtható be
hétfőnként 8 és 12 óra, valamint 13 és 17:30 között, csütörtökönként 8
és 12 óra, valamint 12:30 és 16 óra között. A támogatással
kapcsolatosan bővebb információ a 29/696-313 telefonszámon kérhető.
Továbbá felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal 2021.
július 26. napjától-2021. július 30. napjáig igazgatási szünet miatt
zárva tart, így a kérelmek beadásánál erre legyenek figyelemmel!

Nyári Iskolai ügyelet

A nyár folyamán az alábbi napokon vagy ügyelet a titkárságon 8-12 óra között:
július 14.
július 28.
augusztus 11.
augusztus 18.

Ezeken a napokon kereshetnek telefonon a 0629498123-as telefonszámon vagy személyesen a Kossuth út 30 alatt.

Évzáró

Iskolánk tanévzáró ünnepségei telephelyeinken a következőképpen kerülnek megrendezésre:

Széchenyi utcai telephely: Péntek – június 18. – 17 óra

Kossuth telephely (alsó – felső tagozat): Péntek – június 18. – 18 óra.

A tanévzáró ünnepségeket az iskolai telephelyek udvarán rendezzük meg, ahol a szülőknek, hozzátartozóknak maszk használata kötelező.

A bizonyítványok kiosztása helyben, az osztályfőnök tájékoztatása alapján történik. Az épületekbe csak a gyerekek léphetnek be.

Kellemes nyarat, jó pihenést egészségben gazdag VAKÁCIÓT KÍVÁNUNK!

1 2 3 4Copyright © Gubányi Károly Általános Iskola
error: Content is protected !!