Gubányi Károly Általános Iskola

Beiratkozás

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

 

 1. Tájékoztatom, hogy a 2022/2023. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás 2022. április 21-én és április 22-én történik, melynek során személyes módon szükséges beíratnia tanköteles korba lépő gyermekét.                                                                       
 2. Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába szeretné beíratni gyermekét, a választott iskolában akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is jelentkezése során. [1]
 3. Kérem a szülőket/törvényes képviselőket, hogy csak egy általános iskolába nyújtsák be gyermekük jelentkezését.
 4. Tájékoztatom Önöket, hogy 2022. április 6-tól a személyes beiratkozást megelőzően lehetőségük van a KRÉTA-rendszer felületén keresztül (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) előzetesen rögzíteni tanköteles gyermekük adatait.

(Amennyiben a későbbiekben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a „BÁI” felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.)         

 1. Hangsúlyozzuk, hogy a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de javasoljuk és kérjük az előzetes KRÉTA-adatszolgáltatást elvégezni, mert ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az személyes ügyintézés mindenki számára.

Intézményünkben a beiratkozás a következőképpen alakul:

2022.04.21 csütörtök 8-14 óráig

2022.04.22 péntek 12-18 óráig

A zárt facebook csoportban tud időpontot foglalni, így el tudjuk kerülni a várakozást.

Kérjük a beiratkozáshoz az alábbi eredeti dokumentumokat hozzák magukkal:

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
 • Az április 6-án kiadott nyomtatványokat kitöltve és aláírva

 

 1. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

 

 1. A 2022. április 21-i és április 22-i személyes beiratkozás, illetve a dokumentumok bemutatása során szülőnek/törvényes képviselőnek szükséges nyilatkoznia az etika/hit- és erkölcstan kapcsán, hogy etikaoktatást vagy hit- és erkölcstanoktatást választja, illetve hit- és erkölcstan választása esetén melyik egyház hit- és erkölcstan tanításának megszervezését kéri gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján, szükség esetén segíti az ezzel kapcsolatos információáramlást.

 

 1. A beiratkozási napok elteltével, 2022. április 25-én a kötelező felvételt biztosító, körzetes általános iskolába jelentkező körzetes gyermekek felvételre kerülnek.
 2. A körzettel rendelkező iskolába jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2022. április 29-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el határozatukat Önöknek.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk illetve szükség esetén a Monori Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a jozsef.villand@kk.gov.hu e-mail címen, illetve a 29/795-218-as telefonszámon a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, a beiratkozás rendjére vonatkozó kérdések esetén.

 

[1] Körzetes tanulónak számít jogszabály szerint az a tanköteles gyermek, aki a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja (életvitelszerű ott lakás), és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az előzetes adatok alapján a pedagógus
szakszervezetek (PSZ, PDSZ) által meghirdetett határozatlan idejű sztrájkhoz az
iskolából is csatlakoztak pedagógusok. A sztrájk időtartama alatt a hatályos
jogszabályok alapján a gyermekek oktatását és felügyeletét el fogjuk látni.
Elkötelezettek vagyunk a ránk bízott tanulók jogai és érdekei iránt, ezért az oktatás
zavartalanul fog zajlani a sztrájkban érintett napok alatt is. Kérem Önöket, minden
ellentétes tartalmú felhívást kezeljenek kellő körültekintéssel.
Amennyiben a sztrájk napjain a tanuló nem jelenik meg az iskolában, ez
természetesen a naplóba bekerülő mulasztásnak minősül. A hiányzást a házirendben
meghatározott módon szükséges igazolni, amennyiben nem igazolja, a hiányzás
igazolatlannak minősül. Amennyiben a tanulók nagyszámú hiányzása miatt
veszélybe kerül a napi iskolai munkavégzés, úgy sor kerülhet rendkívüli szünet
elrendelésére is, amely azt eredményezi, hogy ezeket a napokat pótolni kell.
Üdvözlettel: Járai Beatrix intézményvezető

Helyesíró verseny – 4. évfolyam

Egy óvodás, bekerülve az iskolába, már az első napokban elkezdi tanulni először csak a betűelemeket, majd betűket, amikből hosszú hónapok munkája során jut el oda, hogy megtanul írni szavakat, mondatokat, később pedig szöveget alkot.

Mai világunkban számtalan helyen láthatjuk, hogy nem igazán fontos a kezünkből kiadott munka külalakja, a helyesírás, a központozás megfelelő ismerete, használata. Többször is olvashattuk már, hogy a kézírás, a helyesírás idejétmúlt dolog, miért nem térünk át a gépi, billentyűzetes írásra?

Sokkal egyszerűbb lenne?

Igen, de ne felejtsük el, hogy a kézírásnak különleges, jótékony hatása van az agyműködésre, személyiség-, kommunikáció-, térérzékelést fejlesztő szerepe van, hogy csak a legfontosabbakat említsük.  Mindezek miatt is kötelességünknek érezzük, hogy ápoljuk anyanyelvünket, megőrizzük helyesírásunkat.

A 4.-esek közül minden osztályból a legjobban helyesíró gyerekek vettek részt a versenyen.

 1. helyezett Jansik Barnabás
 2. helyezett Várfalvi Máté
 3. helyezett Kerdi Jázmin és  Puskás Balázs

Gratulálunk a helyezetteknek, és a versenyen részt vevő gyerekeknek:

Simon Noémi Letti, Rihász Mira, Tóth Ádám, Csordás Ármin, Gados Diána,

Benedek Éva, Czabai Fanni, Petrovszky András, Al-Zoubaidi Ádám, Rostás Viktória, Gulyás Kiara, Dóra Tamás, Jankó Attila

 

 

Kultúra, hagyomány, néptánc

Március második hetében alsó tagozatos kisdiákjainknak lehetőségük nyílt egy kulturális, hagyományápoló programon részt venniük. A programnak a Fonó Budai Zeneház adott otthont, ahol az érdeklődő tanulók a rövid kultúrtörténeti áttekintés után, profi néptánc oktatók által betekintést nyertek a népi gyermekjáték és a néptánc világába. Ízelítőt kaptak a varázslatos népi kultúrából, hagyományainkból, örökségünkből. A program során főszerepet kapott a mozgás, a tánc, az önfeledt játék, a közösségi élmény megélése.

A néptánc és a népi gyermekjáték, a magyar népi kultúra részeként már egészen kisgyermekkorban közelebb viszi gyermekeinket hagyományaink, gyökereink megismeréséhez. Népi hangszereink, népviseleteink, népszokásaink megismerése mellett a néptánc számos előnnyel járhat. Jó hatással van társas kapcsolatainkra, fejleszti a testtartást, a testtudatot, a mozgáskoordinációt, a közösségépítés eszközeként formál, nevel.

Bízunk benne, ezzel a néptáncos ízelítővel sikerült örömet szereznünk a hozzánk járó diákoknak, és épp akkora örömmel, lelkesedéssel mesélnek majd otthon élményeikről, mint amekkorával készültünk erre a programra!

„A hagyományt nem ápolni kell, hiszen nem beteg, nem is őrizni, mert nem rab.

Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket.”

Sebő Ferenc

Pedagógusválasztás

Tisztelt Szülők!
Idén is lehetőséget adunk a pedagógusválasztásra.
A választás online módon történik, a felület linkjét csak a zárt facebook csoportban jelentetjük meg, így kérem, ha még nem tették, csatlakozzanak a Gubányis leszek 2022 csoporthoz.
A választásra március 7-től lesz lehetőség, akkor nyílik meg a felület és március 13-án vasárnap éjfélkor lezárul. A kérések leadására csak ebben az időszakban és ezen a felületen van lehetőség.
A felületen egy sorrendet kell felállítani, a választott tanítókból. 1 – legjobban szeretném, 5 – legkevésbé szeretném.
Az osztályok összeállításánál igyekszünk ezeket a kéréseket figyelembe venni, de nem tudjuk garantálni, hogy minden kívánságnak eleget tudunk tenni. Az osztályok kialakításánál a törvényi előírásoknak megfelelően törekednünk kell az SNI-s, BTMN-s diákok egyenletes elosztására, ezért minden osztályba csak 15 kérést tudunk elfogadni, a többieket egyenletesen fogjuk elosztani. Célunk, hogy lehetőségeinkhez képest egyforma képességű osztályokat hozzunk létre, mert ez szolgálja leginkább mind a diákok, mind a pedagógusok, mind pedig az iskola érdekeit.
1 2 3 4 5 6Copyright © Gubányi Károly Általános Iskola
error: Content is protected !!