Gubányi Károly Általános Iskola

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az előzetes adatok alapján a pedagógus
szakszervezetek (PSZ, PDSZ) által meghirdetett határozatlan idejű sztrájkhoz az
iskolából is csatlakoztak pedagógusok. A sztrájk időtartama alatt a hatályos
jogszabályok alapján a gyermekek oktatását és felügyeletét el fogjuk látni.
Elkötelezettek vagyunk a ránk bízott tanulók jogai és érdekei iránt, ezért az oktatás
zavartalanul fog zajlani a sztrájkban érintett napok alatt is. Kérem Önöket, minden
ellentétes tartalmú felhívást kezeljenek kellő körültekintéssel.
Amennyiben a sztrájk napjain a tanuló nem jelenik meg az iskolában, ez
természetesen a naplóba bekerülő mulasztásnak minősül. A hiányzást a házirendben
meghatározott módon szükséges igazolni, amennyiben nem igazolja, a hiányzás
igazolatlannak minősül. Amennyiben a tanulók nagyszámú hiányzása miatt
veszélybe kerül a napi iskolai munkavégzés, úgy sor kerülhet rendkívüli szünet
elrendelésére is, amely azt eredményezi, hogy ezeket a napokat pótolni kell.
Üdvözlettel: Járai Beatrix intézményvezető
Copyright © Gubányi Károly Általános Iskola
error: Content is protected !!