Gubányi Károly Általános Iskola

Ingyenes tanszercsomag átvétele (Szabadság tér)

tanszercsomag

Tisztelt Szülő / Tisztelt Gondviselő!

Tájékoztatjuk, hogy az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú, „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című projekt keretében a 2020/21-es tanévben tanszercsomagok kiosztására kerül sor.

A projekt által érintett intézmény képviselőjeként tájékoztatom, hogy a projektben foglalt feltételeket alapul véve az Ön gyermeke(i) számára is kiosztásra kerül az ingyenes tanszercsomag.

Tájékoztatjuk, hogy a tanszercsomag átvételéhez

• a gyermek TAJ száma
• OM (oktatási) azonosítószáma
• a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását igazoló dokumentum szükséges.

Az átvételkor ezen igazoló iratokat kérjük, hozza magával!

A tanszercsomagok az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt adatok megadását követően, a kedvezményezett gyermek képviseletében a szülő által történő aláírást követően vehetőek át.

Tájékoztatjuk, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megadott személyes adatokat a Klebelsberg Központ kizárólag az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú Európai Uniós projekt megvalósításával összefüggő feladatainak végrehajtása céljából kezeli, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, rendelkezéseinek megfelelően, a projekt zárását követő fenntartási időszak végéig.

A tanszercsomagot 2020. augusztus hó 27. napján 9-12 óra között veheti át a Szabadság téri telephelyen.

Sikeres tanévet kívánunk! Kérdéseivel kérjük, forduljon intézményünkhöz!
Copyright © Gubányi Károly Általános Iskola
error: Content is protected !!