Gubányi Károly Általános Iskola

Polgármesteri Felhívás (Étkezés)

Intézkedési terv a gyermekek étkeztetéséről, óvodai nevelésről, gyermek felügyeletről

Orbán Viktor Miniszterelnök Úr péntek este bejelentette, hogy hétfőtől bezárnak az iskolák, a gyerekek digitális oktatásban részesülnek.

A gyerekek étkeztetésében mindenhol kulcsszerepe van a gyermeknevelési intézményeknek. Ha ez megszűnik, az különösen a szegényebb családokban élő gyerekekre nézve lehet veszélyes, de mindennapi gondot jelenthet azokban a családokban, ahol a felügyeletet meg tudják oldani, az étkezést nem.
Az alábbiakban tájékoztatom a szülőket a pilisi helyi intézkedési tervről:

• Az iskolás gyermekek, akik az eddigiekben is igényelték a közétkeztetést 11-13 óra között a Gubányi Károly Általános Iskola Szabadság téri telephely gazdasági bejáratánál, a Széchenyi úti telephely étkező bejáratánál vehetik át a csomagolt ebédet.
Felhívom az igénylők figyelmét, hogy az átvételnél egyszerre egy gyermek/felnőtt tartózkodhat az iskola épületében, a többiek a bejáratnál, egymástól 1méter távolságra várakozzanak. Kérem a gyermekek felelős magatartását, fegyelmezett viselkedését és az ételadag átvételét követően menjenek vissza a szülő által kijelölt helyre.

Az óvodák bezárásáról településszinten dönt a polgármester.
Szinte minden családban napi problémát okoz a felügyelet megoldása, mert ha nincsenek a gyermekek óvodában, iskolában, akkor valakinek vigyázni kell rájuk, lehetőség szerint ne a nagyszülők segítségét vegyék igénybe. Így a szüleik valószínűleg kiesnek a munkából.

A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében településszinten is meg kell hozni a szükséges intézkedést. Igyekszünk a rendkívüli helyzetben a családokkal partnerként együtt gondolkodni, a lehetséges eszközeinkkel segítséget nyújtani.

• Az óvodás gyermekek szülei dönthetnek arról, hogy szeretnék-e a gyermeket óvodai nevelésben részesíteni. Hétfőn reggel minden szülőnek írásban kell nyilatkozni, hogy a szülő igényli-e az óvodai elhelyezést.
Továbbá nyilatkozni kell, hogy ha nem kívánja a gyermeket óvodába vinni, de igényli a közétkeztetést, melyet csomagolva kap meg minden nap a vezető óvónő által jelzett időpontban és helyszínen.

• A hétfőn begyűjtött nyilatkozatokat összesítjük és döntünk az intézmények további működéséről. Amennyiben a szülők 50%-át meghaladóan nem igénylik az óvodai elhelyezést, akkor gyermekfelügyeletet szervezünk.

• Kérem mind az óvodás és iskolás gyermekek szüleinek együttműködését: írásban a polgarmester@pilis.hu e-mail címre jelezzék, hogy nem tudják megoldani gyermekük biztonságos elhelyezését, gyermekfelügyelet megszervezését igénylik. Az igény alapján igyekszünk intézkedni, megoldást találni (pl. a Dózsa Gy. úti önkormányzati épületben történő elhelyezéssel).

• Az nyugdíjas óvodapedagógusoknak köszönjük szépen a helyettesítésben való részvételt, március 16 napjától nem vehetnek részt a nevelési munkában.
A hétfőn beérkező információk, valamint az operatív törzs utasítása alapján további intézkedések szükségesek.
A települést érintő változásokról, intézkedésről friss információt, tájékoztatást adok a www.pilis.hu és Pilis város hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Pilis-V%C3%A1ros-%C3%96nkorm%C3%A1nyzat%C3%A1nak-Oldala-807397845997769/)
Copyright © Gubányi Károly Általános Iskola
error: Content is protected !!