Gubányi Károly Általános Iskola

Elektronikus Ügyintézés bevezetése a KRÉTÁ-ban

Kedves Szülők! Kedves Tanulók!
Intézményünket kiválasztották a KÖFOP 1.0.0 – VEKOP 15 – 2017 – 00054 Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítése és Elektronizálása (a továbbiakban: KAFFEE) projektben az intézményi elektronikus ügyintézési szolgáltatások bevezetésének teszt üzemére. A tesztelés során feladatunk a fejlesztés segítése annak érdekében, hogy a KRÉTA rendszerben ez minden köznevelési intézményben bevezethető legyen. Ennek érdekében arra kérjük Önöket, hogy az elektronikusan is intézhető ügyekben a papíralapú ügyintézés helyett válasszák az e-Ügyintézés lehetőségét!

  1. november 5-tól kezdve a KRÉTA gondviselői felületén új menüpontként jelenik meg az e-ügyintézés:
    letöltés

A tesztelés első ütemében az alábbi ügyekben elektronikusan is tudnak iskolánk felé kérelmeket, igazolásokat benyújtani, nyilatkozatokat tenni (a tesztelési folyamatban a későbbiek során újabb folyamatokkal bővül az elektronikusan intézhető ügyek köre):

Tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása

Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása

Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése

Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése

Vendégtanulói jogviszony bejelentése

Kiiratkoztatás a köznevelésből

Kiiratkoztatás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból

Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása

Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása

Tanulói közösségi szolgálatának teljesítéséről szóló igazolás benyújtása

Bizonyítvány- vagy törzslap-másodlat igénylése

Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése.

 Részletes információk a KRÉTA Tudásbázis felületén, idekattintva érhetőek el.

A KRÉTA Tudásbázis oldalán megtalálható felhasználói útmutató innen tölthető le.
Copyright © Gubányi Károly Általános Iskola
error: Content is protected !!