Gubányi Károly Általános Iskola

„Mikor fivérek összedolgoznak, a hegyek arannyá változnak”

Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a Gubányi Károly Általános Iskola a 2018/19-es tanévtől testvérintézményi kapcsolatban áll az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületével (továbbiakban: AMAPED).

varázskép10
Az AMAPED 2004-ben alakult Ausztria fővárosában, Bécsben. Célja a magyar nyelv és kultúra ápolása, illetve közvetítése a magyar nyelvet beszélő felmenőkkel rendelkező, Ausztriában élő gyermekek számára. Jelenleg közel 350 gyermeket ölel fel az intézmény óvodás kortól egészen középiskolás korig. 7 helyszínen 14 iskolai csoportot, 11 óvodai csoportot és 3 bébicsoportot működtet Bécsben, illetve Bécs környékén, Alsó-Ausztriában, valamint Burgenlandban. Az AMAPED-en belül nem csak magyar nyelvű iskola, hanem többek között cserkészcsapat és dráma csoport is működik. Az egyesület igen felelősségteljes és fontos tevékenységet végez a diszpóra magyarság körében, hiszen az osztrák oktatási rendszerben a tanulók számára nincs lehetőség kéttannyelvű oktatásra. Ez az egyetlen lehetőség a gyermekek számára, identitásuk megőrzésére.
Nagy reményekkel és bizakodva tekintünk az erre a tanévre betervezett közös programokra, melyek közül az első a hamarosan megrendezésre kerülő Baranyi Ferenc szavalóverseny, melyre idén már bécsi diákok nevezését is várjuk.

Decemberben az AMAPED vendégszeretetét élvezhetik majd tantestületünk tagjai Bécsben egy szakmai találkozó alkalmával, illetve lehetőség lesz majd a híres adventi vásár megtekintésére is.

Január és február hónapban cserediák programokat fogunk szervezni. Negyedik évfolyamtól nyolcadik évfolyamig diákjaink egy hetet tölthetnek majd el Bécsben, illetve mi is fogadjuk iskolánkba egy hétre az ottani diákokat. Az cserediák program elsődleges céljai közé tartozik a nyelvtanulás, az ismerkedés és a baráti kapcsolatok kialakítása.

Márciusban az AMAPED dráma csoportját látjuk majd vendégül egy előadás erejéig.

Áprilisban mesemondó versenyre tervezünk menni Bécsbe, amelyen már az elmúlt tanévben is részt vettek tanulóink szép sikerekkel.

Bábosaink májusban Bécsben lépnek majd fel előadásukkal.

A tanévet júniusban azzal zárjuk, hogy a Bécsben működő magyar iskola tantestületét vendégül látjuk Pilisen.

Bízunk abban, hogy a közös munka a jövőben eredményes és gyümölcsöző lesz, ami egyaránt a két intézmény pedagógusainak, valamint tanulóinak a javát fogja szolgálni.

Köszönettel tartozom a két intézmény vezetőjének, Mentsik Szilviának és Krizsánné Turcsányi Mariannának, hogy támogatták elképzelésemet a testvér intézményi kapcsolat kialakításával kapcsolatban és segítettek ennek megvalósításában. Továbbá köszönöm kollégáimnak, hogy részvételt vállaltak az előttünk álló programok lebonyolításában.

Lehoczki-Lénárd Valentina
Copyright © Gubányi Károly Általános Iskola
error: Content is protected !!