Gubányi Károly Általános Iskola

Január 30-tól Ökoiskola vagyunk!!

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2016. január 30-án tartotta Budapesten a 2015. évi Ökoiskola és az Örökös Ökoiskola Címek oklevélátadó ünnepségét.
öko01

Intézményünket Herczeg Béláné intézményvezető helyettes képviselte, aki az egész folyamat elindítását kezdeményezte és koordinálását végezte 2015 -ben. Ő vette át az Ökoiskola címet jelentő oklevelet.

Az Ökoiskola és az Örökös Ökoiskola Cím azon nevelési-oktatási intézmények elismerése, melyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként, ún. „egész intézményes” megközelítésben foglalkoznak a fenntarthatóságra neveléssel: a környezeti és egészségneveléssel, a helyi közösségek számára fontos hagyományok ápolásával, a környezettudatos intézményműködtetéssel.

Az Ökoiskola Címet 2005-ben hozta létre hivatalosan az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, amelyet 2011-ben az Örökös Ökoiskola Cím követett. A 2015. évi oklevélátadót az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Földművelésügyi Minisztérium és a Svájci–Magyar Együttműködési Program támogatta.

Az 2015-ös pályázati évben 212 új iskolával bővült az ökoiskolák száma. Az újonnan címet nyert intézmények képviselőinek Sipos Imre helyettes államtitkár (EMMI) és dr. Rácz András helyettes államtitkár (FM) adta át az okleveleket.

A pályázati feltételeknek azért tudtunk megfelelni, mert intézményünk eddig is nagy hangsúlyt fektetett a környezettudatos szemlélet kialakítására.

Célunk a környezeti nevelés folyamatában a tanulók életvezetési képességeit, felelősségérzetét úgy fejleszteni, hogy a környezetükkel kapcsolatos nézeteik a fenntartható fejlődést szolgálják.

Szeretnénk iskolánkban tanítványainkat segíteni a környezettudatos állampolgárrá válásban. Arra törekszünk, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, benne az embert. Értékeljék, becsüljék meg, óvják iskolánkat, berendezéseit, udvarát. Figyeljenek az intézmény energia és vízfelhasználására, a tisztaságra. Őrizzék iskolánk hagyományait.

A Gubányi Károly Általános iskola mindennapjait átszövi a környezettudatos szemlélet.

Környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatokon indulunk. Bekapcsolódunk a helyi közösségek környezetvédelmi tevékenységébe. Munkánk során egyre szebb és zöldebb iskolánk udvara.

Iskolánkban több éve működik a Madárbarát szakkör, ahova lelkesen járnak diákjaink, tevékenységébe gyakran bekapcsolódnak a szülők is. A tanulók megismerkednek a környezetvédelmi problémákkal és gyakorlati ismereteiket is bővítik, amiket a mindennapi életükbe is beépíthetnek.

A környezetvédelmi jeles napok is nagy hangsúlyt kapnak iskolánk mindennapjaiban.

Az autómentes napra felhívást készítünk, és személyes példamutatással is erősítjük ezt a szemléletet a gyerekekben, kapcsolódunk az önkormányzat által szervezett programokba is.

A szelektív hulladékgyűjtést mindennap gyakorolhatják tanulóink, hiszen a papírt, elemet valamint a kupakokat külön gyűjtjük. Évente tartunk nagyobb papírgyűjtést, ahova a gyerekek behozhatják az otthoni papírhulladékot.

A madárvédelem különböző formáit, téli madáretetést is szívünkön viseljük, a madárbarát szakkörös gyerekek pótolják a magvakat, ha elfogy, karbantartják a madáretetőket, kihelyezett odukat.

Az állatok világnapjához kapcsolódván előadásokat tartunk a tanulóknak, állatbemutatókat tartunk, valamint a tanórákon állatokhoz kapcsolódó feladatokat oldhatnak meg a gyerekek, illetve ellátogatunk az Állatkertbe.

„ A természet varázsát ontja bőven.
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad,
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!”
(William Shakespeare)

 

 

 

 
Copyright © Gubányi Károly Általános Iskola
error: Content is protected !!