Gubányi Károly Általános Iskola

Játszódélután leendő elsősöknek

ovinet
2015. március 20. (péntek) 17-18 óráig
kreatív, játékos délutáni foglalkozást tartunk iskolába készülő gyermekeknek és szüleiknek. 
Ezen a délutánon a gyerekek számára lehetőség nyílik, hogy játékoskézműves  foglalkozás, mesehallgatás, közös játék keretén belül, megismerkedhessenek leendő tanítóikkal.
További információk a beiratkozással kapcsolatban:

FELHÍVÁS

a Gubányi Károly

Általános Iskolába történő beíratásra

 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016-os tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

 

2015. április 16. (csütörtök) 8-19 óráig

2015. április 17. (péntek) 8-18 óráig

 

Felhívjuk a szülő figyelmét, hogy az első osztályosok beíratására – telephelyektől függetlenül – csak a

Kossuth Lajos út 30. szám

alatti székhelyen van lehetőség.

 

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola intézményvezetője dönt, elutasítás esetén fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

 

Tisztelt Szülő!

 

Értesítem, hogy a Gubányi Károly Általános Iskola április 16-17-ei iskolai beiratkozására gyermeke fejlettségi szintjének megállapításáról szóló dokumentumot hozza magával, melyet gyermeke óvónőjétől tud átvenni.

Gyermeke iskolai beíratását ezen dokumentum leadásával áll módunkba elfogadni.

 

Pilis, 2015. március 9.
Copyright © Gubányi Károly Általános Iskola
error: Content is protected !!