Gubányi Károly Általános Iskola

Iskolakezdés

ovinet
Január 26-án az óvodában megtartott szülői értekezleten elhangzottak értelmében a következő információkat szeretnénk megosztani, illetve az iskolaérettséggel kapcsolatban is szeretnénk egy – két támpontot adni:

Leendő elsős osztályfőnökök a 2015/16-os tanévben
Széchenyi utcai telephelyen:
Duhaj Márta

Szabadság téri telephelyen:
Gajdos Tünde és Lénárd Valentina 
Nagyidai Zsuzsa Nóra 
Várfalvi Tímea 

2015. március 20. (péntek) 17-18 óra: Foglalkoztató délután gyerekek részére. 

Ezen a délutánon a gyerekek számára lehetőség nyílik, hogy játékoskézműves  foglalkozások keretén belül, megismerkedhessenek leendő tanítóikkal.

2015. április 10. (péntek) 17 óra: Fórum.

Ezen a rendezvényen a tanévkezdéssel kapcsolatos dokumentumok kiosztására és pedagógusválasztásra biztosítunk lehetőséget.

 Iskolaérettségi kritériumok:

 110 cm-magas és 18 – 20 kg. (Bár önmagában ez már nem kizáró tényező). Megfelelő a fizikai erőnléte. Mozgásában látszik az elemi mozgások rendezettsége. A kúszás, mászás, lábujjhegyen járás, sarkon járás, külső talpélen járás, guggoló járás, szökdelés páros lábon és egy lábon, fejemelgetés háton- és hason fekvésben – ezen mozgások hibás végrehajtása idegrendszeri éretlenségre utalhat, ami az olvasás-írás tanulásánál nehézséget okozhat. Az iskolaérett gyermeknek kialakult a ceruzafogása, jobb-balkéz dominanciája valamint stabil a testsémája.

Az iskolaérett gyermeknek kialakult térérzéke van. Meg tudja különböztetni a jobb és baloldalát, képes a szem-kéz megfelelő koordinálása.

Hatéves korára minden gyermeknek el kell tudni sajátítani az anyanyelvét. 

Egy gyermek iskolaérettsége abban is megmutatkozik, hogy mennyire foglalkoztatja a tanulás kérdése. Amíg ez az érdeklődés nem alakul ki, és láthatóan a gyermeki, játékos dolgok kötik le inkább a figyelmét, elgondolkodtató az iskolakezdés. Az iskolaérett gyermek ugyanis már elvégzi a rábízott feladatokat, kitartó és nem hagyja félbe a tevékenységeit.

Fontos a szociális érettség is! Legyen képes kapcsolatokat kialakítani és fenntartani kortársaival, ismerje a társas közösség szabályait. Az osztályba való beilleszkedés elengedhetetlen feltétele a sikeres iskolai teljesítménynek.

Bővebb leírással a következő blogon (is) találkozhat: http://gyermekpszichologus.blog.hu/2014/01/09/az_iskolaerettseg_kriteriumai
Copyright © Gubányi Károly Általános Iskola
error: Content is protected !!