Gubányi Károly Általános Iskola

A Madarak -Fák Hetének tapasztalatai, visszajelzései

A Madarak -Fák Hetének tapasztalatai, visszajelzései

 Az iskolát a gyerekek iskolájává kell tenni ahhoz, hogy szeressék.
     Ennek első, fontos alappillére a tevékenykedtetés. (Úgy, hogy mindenki számára sikerélményt nyújtson. Különböző korú, képességű gyerekeknek és a felnőtteknek is.)
     Másik alappillér a közös tevékenység. (Közös feladatok megoldása, közös élmények szerzése.)
     Harmadik alappillér a produktum előállítása, amiben láthatóan „én” is benne vagyok. (Tevékenyen részt venni valamilyen alkotó folyamatban és látni, kézzelfoghatóvá tenni annak végeredményét.)
     Negyedik alappillér mindezt megmutatni – virtuálisan, kézzelfoghatóan, vagy legalább elbeszélés szintjén – azoknak, akik számomra fontosak.
 
Úgy érzem ezek az alapkövetelmények teljesültek a héten.
A délelőtti gyűjtő és különböző csoportmunkák lehetőséget adtak arra, hogy a gyerekek gyakorolják magukat a társas tevékenységekben.
     Alkotásaik – a gyűjtőmunkából készült plakátok, a rajzok, a színezések, a megírt mesék -, kézzelfogható valóssággá váltak. Azok megtekinthetővé váltak mindenki számára az iskola kiállításán illetve az iskola honlapján.
     Az iskolában zajló programok közül legkedveltebb a ragadozómadár bemutató volt, ami az élő madaraknak, a magas szintű szakmai előadásnak és az újdonság varázsának tudható be.(Megemlítem azért, hogy a többi program – megnyitó, szakköri kiállítás, sorverseny, gyűjtőmunka, projektzáró – kedveltségi mutatója is nagyon jó átlagban, egyenletes eloszlással jelent meg a tanulók visszajelzéseiben.)
     Másik nagy élmény a Fülemülék éjszakája, amely rengeteg szülőt is megmozgatott. Ez a program minden bizonnyal az újszerűségével, (az esti időpont, az iskolán kívüliség stb…) nyerte el a részt vevők tetszését.
     A szülői visszajelzések pozitív véleményeket tükröztek: „Örültem a rendezvénynek!” „Jól éreztem magam!”  „Hasznosnak, érdekesnek találtam a programokat.”
     Fejlesztendő terület, elérhetőbbé tenni magukat a kiállításokat. Erre konkrét szülői igény is jelentkezett .
 
     Úgy vélem a kollégák körében jó visszajelzéseket kapott a témahét, élvezték azt, be tudtak kapcsolódni, és szerintük is képes volt teljesíteni azokat a pedagógiai elvárásokat, amelyeket támasztottunk a projekttel szemben. (Képes legyen fejleszteni a gyerekek egyéni képességeit, társas együttműködését, mindezt élvezetes, elfogadható formában.)

Ez a hét munkaközösséget jelentett a gyerekekkel, a pedagógusokkal, a
technikai dolgozókkal és a szülőkkel.
 
Köszönet…
…az iskola tanulóinak: A gyűjtőmunkáért, a kiállítási anyagok elkészítéséért, a kiállítások előkészítésében és megrendezésében vállalt szerepükért, a programokon való lelkes és fegyelmezett résztvételért, a műsorokon való szereplésért, lebonyolításért.
… a pedagógusoknak: A programok lebonyolításában, a problémák elrendezésében, a tanórai munkák irányításában, a szervezésben nyújtott segítségükért. (Fényképezéstől, a feladatok és gyűjtőmunkák, a programok levezénylésén keresztül a különböző tanácsokig, ötletekig bezárólag.)
… a technikai dolgozóknak: Hogy magukénak érezték az ügyet, segítettek és toleráltak sok mindent, bíztattak bennünket. (Pl.: a kiállításra felkutatott, kölcsönadott preparátumok, a takarítók és konyhások türelme, lelkesedése, elismerése.)
… a szülőknek: A kiállítási tárgyak adományozása, gyűjtő és pályázati munkákban való segítség, résztvétel a sétákon, túrákon, a gyerekek buzdítása, ösztönzése.
… az iskolavezetésnek: Rugalmassága, tevékeny segítsége, (feladatmásolások, nyomtatás), anyagi támogatása, (A megvalósításhoz szükséges anyagi eszközök kigazdálkodása, a „Segítünk” Alapítvány pályázati díjakhoz való hozzájárulása.),
 
     Egészében véve a Madarak – Fák Hete című projekt úgy érzem hozta azokat a pedagógiai elvárásokat, amelyeket célkitűzéseinkben szerepeltettünk:
     Lehetővé tette új ismeretek elsajátítását, élvezetes és hasznos programokat kínálva tanítási időben, iskolában és azon kívül is.
     Lehetővé tette azt is, hogy bizonyos szinten bevonjuk a szülőket a tanulási folyamatba, és azt is, hogy az iskola tanulói tanárai egy célt érdekében lépjenek fel.
     Ez a cél, egy olyan iskola megteremtése ahol kellemes benyomások érik mind a gyerekeket, mind a tanárokat. Egy olyan iskola ahová jó járni.
 
     Úgy érzem, az öt éves fenntartási kötelezettség lehetővé teszi hogy, ezeket a projekteket finomítsuk, csiszolgassuk, iskolánk képére formáljuk, s ez által hagyománnyá tegyük.
     Mindez erősen hozzájárul az iskola pedagógiai szemléletváltásához, és azt alkalmassá teszi a társadalmi kihívások megválaszolására.
 
                                                                      Szamosfalvi Attila

A Madarak -Fák Hetének tapasztalatai, visszajelzéseiCopyright © Gubányi Károly Általános Iskola
error: Content is protected !!