Tanáraink

Andrási Szabados Eszter tanító, 1.c
Fogadóóra:
Csütörtök: 11.00-11.45
Babicz Edina
tanító  természetismeret spec. kollégiummal, 2.b
Fogadóóra;
Kedd: 12-12.45
Babicz Mária
Babicz Mária JPG
tanító (könyvtár), történelem szakos tanár, 6.c
Fogadóóra:
Szerda: 14.00-15.00
Bagoly Lászlóné fejlesztő pedagógus
Baráth Bálint
Baráth Bálint.jpg
tanító (technika) földrajz tanár, oktatás informatikus
Fogadóóra:
Kedd: 10.00-10.45
Baráthné Hidvégi Ágnes
Baráthné Hidvégi Ágnes.jpg
tanító és művelődésszervező szakkollégiumi képzéssel, Fogadóóra:
Szerda: 10.00-10.45
Báder László történelem szakos tanár
 Bánné Eszes Katalin

 

tanító ember és társadalom műveltségi területen, napközis nevelő
Fogadóóra:
Egyeztetés szerint
Biró Ibolya Judit
Bíró Ibolya.jpg
biológia-mezőgazdasági ism. és gyak.szakos tanár, háztartásökonómia-életvitel tanár, 8.c
Fogadóóra:
Szerda: 10.00-10.45
Biró Tünde
(mesterpedagógus)
Bíró Tünde.jpg
intézményvezető helyettes, tanító (rajz), rajz, mozgókép és médiakultúra szakos tanár, oktatás informatikus,
Fogadóóra:
Kedd: 14.00-16.00
Bobák Melinda angol nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
Fogadóóra:
Szerda: 11.00-11.45
Csányiné Babicz Annamária
Csányiné Babicz Annamária.jpg
kémia, számítástechnika szakos tanár, 8.b
Fogadóóra:
Hétfő: 12.00-12.45
Csordásné Nagy Tímea Noémi tanító (természetismeret), 4.b
Fogadóóra:
Hétfő: 11.00-11.45
Csilló Rita Zsuzsanna Magyar nyelv ês irodalom szakos bölcsész ês középiskolai tanár 6.b
Fogadóóra:
Szerda: 13.45-14.30.
Csillóné Gál Zsuzsanna
Csné Gál Zs. JPG
magyar-történelem szakos tanár, 7.b
Fogadóóra:
Szerda: 12.00-12.45
Kemenárné Duhaj Márta tanító (ember és társadalomismeret), 3.e
Fogadóóra:
Csütörtök: 9.00-9.45
Farkasné Fiel Hedvig
Farkasné Fiel Hedvig.jpg
tanító (angol), 2.a
Fogadóóra:
Hétfő: 14.00 -14.45
Fehér Zsuzsanna könyvtáros, művelődésszervező
Feketéné Simon Mária tanító (testnevelés), 4.e
Fogadóóra:
Kedd: 9.00-9.45
Gajdos Tünde
Gajdos Tünde.jpg
tanító (német), 3.b

Fogadóóra:
Kedd: 11.00-11.45

Gálné Kardulecz Nikoletta tanító (magyar nyelv és irodalom), 4.b
Fogadóóra:
Csütörtök: 10-10.45
Gálné Turi Katalin
Gálné Turi Katalin.jpg
matematika-informatika szakos tanár, 5.
Fogadóóra:
Szerda: 10.00-10.45
Gereben Tímea
Gereben Tímea.jpg
ének-zene, történelem szakos tanár, 8.d
Fogadóóra:
Szerda: 10.00-10.45
Haluszka Istvánné
Haluszka Istvánné.bmp
tanító (orosz), német szakos nyelvtanár, 7.c
Fogadóóra:
Hétfő: 12-12.45
Hanákné Reis Marianna
Hannákné Mariann.bmp
tanító (ének-zene), földrajz szakos tanár, 6.a
Fogadóóra:
Szerda: 10-10.45
 Herczeg Béláné tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel

Jansík Ildikó angol nyelv és irodalom szakos tanár, oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, 8.a
Fogadóóra:
Hétfő: 08-08.45
Járai Beatrix
(mesterpedagógus)
intézményvezető helyettes,
matematika – testnevelés
Fogadóóra:
Hétfő: 11-12.
Juhászné Szente Erika tanító vizuális nevelés műveltségi területen  1.d
Fogadóóra:
Hétfő: 9.00-9.45
Kardulecz Mihályné tanító (technika), 1.e
Fogadóóra:
Szerda: 10-10.45
Kasa Tibor
Kasa Tibor.jpg
matematika-fizika-számítástechnika tanár,
Fogadóóra:
Szerda: 10-10.45.
Kertesiné Bátai Erika okleveles matematikatanár, okleveles kémiatanár,magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Fogadóóra:
Kedd: 11.00-11.45
Kovács Péter testnevelés szakos tanár
Fogadóóra:
Szerda: 10-10.45
Kökény Mihályné tanító (magyar nyelv és irodalom) gyógypedagógus, 2.e
Fogadóóra:
Hétfő: 14.30-15.15
Kriskó Dóra tanító (magyar nyelv és irodalom), 1.b
Fogadóóra:
Hétfő: 11-11.45
Krizsánné Turcsányi Marianna
Krizsánné Turcsányi Mariann.jpg
intézményvezető,
matematika-fizika szakos tanár

Fogadóóra:
Szerda: 10 – 12 óráig
Kurucz Andrea tanító, 4.a
Fogadóóra:
Hétfő: 10.00-10.45
Kurucz László tanító (technika), drámapedagógus, 4.c
Fogadóóra:
Péntek:
12-12.45
 Lehoczki-Lénárd Valentina tanító német idegen nyelvi műveltségi területen,tanító ember és társadalom műveltségi területen, református hitoktató, 3.b
Fogadóóra:
Hétfő: 10.00-10.45
Malata Zsuzsanna tanító (ének-zene), ének-zene szakos tanár, napközis nevelő,
Fogadóóra:
Kedd: 16-16.45
Nagy Melinda hittantanár, napközis nevelő
Fogadóóra:
Szerda: 16.00-16.45
Nagyidai Zsuzsa Nóra tanító (magyar nyelv és irodalom)
Némethné Kovács Sarolta
Némethné Kovács Sarolta.jpg
tanító (könyvtár), 1.b
Fogadóóra:
Hétfő: 11.00-11.45
Ocztos Gabriella tanító, informatikaszakos tanár, 3.c
Fogadóóra:
Hétfő: 10.00-10.45
Osztos Györgyi
Osztós Györgyi.jpg
tanító (orosz), angol nyelv, angol szakos tanár, ált. iskolai tanító 7.a
Fogadóóra:
Hétfő: 10-10.45
Illanicz Márta tanító (magyar nyelv és irodalom), 1.a
Fogadóóra:
Hétfő. 11-11.45
Petőfalvi Beáta Katalin intézményvezető helyettes
tanító (magyar nyelv és irodalom),

Fogadóóra:
Csütörtök: 10-11
Petró Zsuzsanna rajztanár, kerámiatervező művész, design és vizuális művészet tanár, 5.
Fogadóóra:
Szerda: 11.00-11.45
Rabi Anita Tanító,  informatika műv. terület
2.b
Fogadóóra:
Kedd: 12 – 12.45
Rácz Judit Klára történelem
6.e

Fogadóóra:
Szerda: 11-11.45
Rihász Judit Erika biológia környezetvédelem szakos tanár, napközis nevelő,
Fogadóóra:
Hétfő: 15.00-15.45
Sándorné Szamos Zsuzsanna Gazdaság és pénzügyi ismeretek
Fogadóóra:
Kedd: 11.00-11.45
Szamosfalvi Attila etika,
(pedagógia szakos tanár)

Fogadóóra:
Szerda: 14-14.45
Nagy-Török Éva Katalin magyar nyelv és irodalom szakos tanár, biológiai szakos tanár,
Török Melinda Tünde
magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, 7.e
Fogadóóra:
Szerda: 9.00-9.45
Válóczi Zsuzsanna
okleveles magyartanár, okleveles pedagógiatanár

Fogadóóra:
Hétfő: 13.00-13.45

Várfalvi Tímea Erika  tanító (magyar), 3.a
Fogadóóra: 
Kedd:12.00-12.45