Tanáraink

Andrási Szabados Eszter tanító, 2.c
Fogadóóra:
Hétfő: 10.00-10.45
Babicz Edina
tanító  természetismeret spec. kollégiummal,
Babicz Mária
Babicz Mária JPG
tanító (könyvtár), történelem szakos tanár, 6.c
Fogadóóra:
Szerda: 14.00-15.00
Bagoly Lászlóné fejlesztő pedagógus
Bajnóczi Ildikó Napközis nevelő
Fogadóóra:
Szerda:12.00-12.45
Baráth Bálint
Baráth Bálint.jpg
tanító (technika) földrajz tanár, oktatás informatikus
Fogadóóra:
Kedd: 09.00-09.45
Baráthné Hidvégi Ágnes
Baráthné Hidvégi Ágnes.jpg
tanító és művelődésszervező szakkollégiumi képzéssel, 3.c Fogadóóra:
Hétfő: 11.00-11.45
 Bánné Eszes Katalin

 

tanító ember és társadalom műveltségi területen, napközis nevelő, 1.e
Fogadóóra:
csütörtök 11.00-11.45


Biró Ibolya Judit
Bíró Ibolya.jpg
biológia-mezőgazdasági ism. és gyak.szakos tanár, háztartásökonómia-életvitel tanár, 8.c
Fogadóóra:
Csütörtök: 14.00-15.00
Biró Tünde
(mesterpedagógus)
Bíró Tünde.jpg
intézményvezető helyettes, tanító (rajz), rajz, mozgókép és médiakultúra szakos tanár, oktatás informatikus,
Fogadóóra:
Kedd: 14.00-16.00
Bobák Melinda angol nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
Fogadóóra:
Hétfő: 10.00-10.45
Csányiné Babicz Annamária
Csányiné Babicz Annamária.jpg
kémia, számítástechnika szakos tanár, 8.b
Fogadóóra:
Kedd: 09.00-09.45
Csordásné Nagy Tímea Noémi tanító (természetismeret), 1.b
Fogadóóra:
Szerda: 10.00-10.45
Csilló Rita Zsuzsanna Magyar nyelv ês irodalom szakos bölcsész ês középiskolai tanár 6.b
Fogadóóra:
Szerda: 07.00-08.00
Csillóné Gál Zsuzsanna
Csné Gál Zs. JPG
magyar-történelem szakos tanár, 7.b
Fogadóóra:
Kedd: 10.00-10.45
Farkasné Fiel Hedvig
Farkasné Fiel Hedvig.jpg
tanító (angol), 3.a
Fogadóóra:
Csütörtök: 09.00-09.45
Fehér Zsuzsanna könyvtáros, művelődésszervező
Feketéné Simon Mária tanító (testnevelés), 1.e
Fogadóóra:
Csütörtök: 10.00-10.45
Gajdos Tünde
Gajdos Tünde.jpg
tanító (német), 4.b

Fogadóóra:
Hétfő: 09.00-09.45

Gálné Kardulecz Nikoletta tanító (magyar nyelv és irodalom), 1.b
Fogadóóra:
Szerda: 10-10.45
Kemenárné Duhaj Márta  tanító (ember és társadalomismeret), 4.e
Fogadóóra:
Hétfő: 10.00-10.45
Gálné Turi Katalin
Gálné Turi Katalin.jpg
matematika-informatika szakos tanár, 5.
Fogadóóra:
Péntek: 08.00-08.45
Gereben Tímea
Gereben Tímea.jpg
ének-zene, történelem szakos tanár, 8.d
Fogadóóra:
Szerda: 11.00-11.45
Haluszka Istvánné
Haluszka Istvánné.bmp
tanító (orosz), német szakos nyelvtanár, 7.c
Fogadóóra:
Csütörtök 13-13.45: 
Hanákné Reis Marianna
Hannákné Mariann.bmp
tanító (ének-zene), földrajz szakos tanár, 6.a
Fogadóóra:
Szerda: 09-09.45
 Herczeg Béláné tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel

 

Illanicz Márta  tanító (magyar nyelv és irodalom), 2.a
Fogadóóra:
Szerda. 11-11.45
Jansík Ildikó angol nyelv és irodalom szakos tanár, oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, 8.a
Fogadóóra:
Péntek: 09-09.45
Járai Beatrix
(mesterpedagógus)
intézményvezető helyettes,
matematika – testnevelés
Fogadóóra:
Hétfő: 11-12.
Juhászné Szente Erika tanító vizuális nevelés műveltségi területen  1.d
Fogadóóra:
Csütörtök: 11.00-11.45
Kardulecz Mihályné tanító (technika), 2.e
Fogadóóra:
Csütörtök: 09-09.45
Károlyi Anita napközis nevelő
Fogadóóra:
Csütörtök:12.00
Kasa Tibor
Kasa Tibor.jpg
matematika-fizika-számítástechnika tanár,
Fogadóóra:
Kedd: 13.00-14.00.
Kertesiné Bátai Erika okleveles matematikatanár, okleveles kémiatanár,magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Fogadóóra:
Kedd: 10.00-10.45
Kovács Péter testnevelés szakos tanár
Fogadóóra:
Csütörtök: 10-10.45
Kökény Mihályné tanító (magyar nyelv és irodalom) gyógypedagógus, 3.e
Fogadóóra:
Hétfő: 14.30-15.15
Kriskó Dóra tanító (magyar nyelv és irodalom), 2.b
Fogadóóra:
Hétfő: 12-12.45
Krizsánné Turcsányi Marianna
Krizsánné Turcsányi Mariann.jpg
intézményvezető,
matematika-fizika szakos tanár

Fogadóóra:
Szerda: 10 – 12 óráig
Kurucz Andrea tanító, 1.a
Fogadóóra:
Csütörtök: 08.00-08.45
Kurucz László tanító (technika), drámapedagógus, 1.c
Fogadóóra:
Péntek:
12-12.45
 Lehoczki-Lénárd Valentina tanító német idegen nyelvi műveltségi területen,tanító ember és társadalom műveltségi területen, református hitoktató, 4.b
Fogadóóra:
Hétfő: 08.00-08.45
Malata Zsuzsanna tanító (ének-zene), ének-zene szakos tanár, napközis nevelő,
Fogadóóra:
Kedd: 16-16.45
Nagy Melinda hittantanár, napközis nevelő
Fogadóóra:
Szerda: 16.00-16.45
Nagy-Török Éva Katalin  magyar nyelv és irodalom szakos tanár, biológiai szakos tanár,
Nagyidai Zsuzsa Nóra tanító (magyar nyelv és irodalom)
Némethné Kovács Sarolta
Némethné Kovács Sarolta.jpg
tanító (könyvtár), 2.b
Fogadóóra:
Ocztos Gabriella tanító, informatikaszakos tanár, 4.c
Fogadóóra:
Szerda: 11.00-11.45
Osztos Györgyi
Osztós Györgyi.jpg
tanító (orosz), angol nyelv, angol szakos tanár, ált. iskolai tanító 7.a
Fogadóóra:
Hétfő: 11.00-12.00
Petőfalvi Beáta Katalin intézményvezető helyettes
tanító (magyar nyelv és irodalom),

Fogadóóra:
Csütörtök: 10-11
Petró Zsuzsanna rajztanár, kerámiatervező művész, design és vizuális művészet tanár, 5.
Fogadóóra:
Hétfő: 13.00-13.45
Rabi Anita Tanító,  informatika műv. terület
2.b
Fogadóóra:
Szerda: 12 – 12.45
Rácz Judit Klára történelem
7.e

Fogadóóra:
Szerda: 10-10.45
Rihász Judit Erika biológia környezetvédelem szakos tanár, napközis nevelő,
Fogadóóra:
Hétfő: 12.00-12.45
Sándorné Szamos Zsuzsanna Gazdaság és pénzügyi ismeretek
Fogadóóra:
Hétfő: 12.00-12.45
Szamosfalvi Attila etika,
(pedagógia szakos tanár)

Fogadóóra:
Szerda: 14-14.45
Takács László Tanító, Testnevelés, Napközis nevelő
Fogadóóra:
Kedd: 12.00-12.45
Török Melinda Tünde
magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, 8.e
Fogadóóra:
Kedd: 11.00-11.45
Válóczi Zsuzsanna
okleveles magyartanár, okleveles pedagógiatanár

Fogadóóra:
Csütörtök: 13.00-13.45

Várfalvi Tímea Erika  tanító (magyar), 3.a
Fogadóóra: 
Kedd:12.00-12.45
Weisz-Ocztos Anita tanító 3.b
Fogadóóra:
Szerda: 12.00-12.45